Det coachande ledarskapet

Coachande ledarskap är en avgörande nyckelkompetens redan idag och än mer i morgon för chefer och ledare. Du kommer själv att växa som ledare och använda din egen kraft och energi mer effektivt. Du utvecklar genom detta program din förmåga att coacha dina medarbetare att utveckla sitt eget ledarskap, ta ökat ansvar och skapa resultat på en ny nivå.

Anmälan

Innehåll

Coachande ledarskap är en avgörande nyckelkompetens redan idag och än mer i morgon för chefer och ledare. Du utvecklar genom detta program din förmåga att coacha dina medarbetare att utveckla sitt eget ledarskap, ta ökat ansvar och skapa resultat på en ny nivå. Du kommer själv att växa som ledare och använda din egen kraft och energi mer effektivt.
Du kommer att få kunskap och träning i en specifik metodik och ett nytt ledarskap som direkt skapar resultat och en stark och uthållig tillväxt både för verksamheten, dig själv och för dina medarbetare.

Fakta

Målgrupp:
Programmet vänder sig till dig som är erfaren chef och även till andra chefer som är särskilt intresserade av att utveckla sina färdigheter i coachande ledarskap.

Omfattning:
Programmet genomförs under 2 + 1 dagar där du ingår i en mindre grupp under ledningen av två erfarna mentorcoacher. Mellan passen kommer du ytterligare få träna på din coachande förmåga. Vårt arbetssätt är processinriktat och upplevelsebaserat och utgår från din vardag och dina frågor.

Pris:
19.800 kr ex moms och konferenskostnader. Det finns möjlighet att utöver dessa dagar köpa till individuell coaching från processledarna. (3 coachingtillfällen för 13.500 kronor).
Sex personer eller fler kontakta oss för en offert och eventuellt företagsinternt upplägg!

Mål

Genom programmet får du:

  • Ökat värde och resultat för din organisation
  • Kunskap och konkreta verktyg för att använda det coachande ledarskapet
  • En ökad medvetenhet om dig själv som coachande ledare
  • Träna din förmåga att utmana dig själv och andra för att skapa kreativa processer, ökad tillfredsställelse och resultat på en högre nivå
  • Konkreta metoder och verktyg för att på ett nytt sätt frigöra motivation och potential som skapar uthålligt engagemang både hos dig själv och andra
  • Personlig coachning vid två tillfällen av en erfaren mentorcoach för att se och aktivt förhålla dig till dina egna möjligheter och vad du uthålligt vill uppnå för dig själv och dina medarbetare

Sagt om


”Upplägget och konceptet är väldigt, väldigt bra! Programledarna var bra i alla faser och likaså gruppen som sådan gjorde sitt till att det blev en väldigt bra upplevelse. Det jag kommer ta fasta på själv är dels hur viktigt det är att vara närvarande, men också hur den inneboende drivkraften hos var och en ser ut och hur det påverkar gruppen. Och även hur man får dem att göra sitt bästa, motiverar andra. ”

Chef från läkemedelsbolag

Kontakt

Vi ser fram emot att höra från dig.

Maila academy@gaialeadership.se eller ring 08-459 77 80

Pdf

Anmälningsformulär

För att säkerställa att programmet du valt matchar dina behov gör vi alltid en individuell bedömning av din bakgrund utifrån Gaia Leaderships antagningskrav samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål, via telefon eller i ett personligt möte. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked.

Övriga frågor eller information

Visa allmänna villkor för utbildningar vid Gaia Leadership

Betalningsvillkor

Avgiften ska vara betald till programstart. Ni garanteras den plats antagningsbeskedet avser under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle. Anmälningsavgiften är förverkad och skall inbetalas till Gaia Leadership utan dröjsmål.

Avanmälan

Vid avbokning 30 dagar innan start ingen debitering. 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning därefter debiteras 100%. Ni har givetvis möjlighet att ersätta er plats med en annan kollega.

Övrigt

Gaia Leadership förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag. Gaia Leadership förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagare som inte har godkänd närvaro vid tiden för certifiering måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat.
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får användas under och efter avslutade program inom Gaia Leadership skyddade nätverk för kommunikation och uppföljning.

Ansvarsbegränsning

Gaia Leadership är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Gaia Leaderships kontroll. Gaia Leadership är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Gaia Leadership är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Gaia Leadership har varit normalt aktsam.

Godkänn villkor*

Ja, accepterar att anmälan är bindande och godkänner Gaia Leadership allmänna villkor för anmälan