VD-programmet

Är du som VD nyfiken på att ta ditt personliga ledarskap till en ny nivå. Känna att människor omkring dig verkar på en högre nivå samtidigt som din egen ansträngning minskar. Att du som VD kan frigöra energi och fokusera på viktiga frågeställningar och utmaningar på ett energifyllt och kraftfullt sätt.  Önskar du att samarbeten runt omkring dig, i din ledningsgrupp och bland dina medarbetare, flyter på smidigare. Att ni som verksamhet lyckas ännu bättre. Gaia Leaderships synsätt Det Offensiva Ledarskapet låter dig göra just det. För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling och affärens/verksamhetens vision och utmaningar i centrum. När individen växer och utvecklas, växer och utvecklas organisationen.

Anmälan

Innehåll

Är du som VD nyfiken på att ta ditt personliga ledarskap till en ny nivå. Känna att människor omkring dig verkar på en högre nivå samtidigt som din egen ansträngning minskar. Att du som VD kan frigöra energi och fokusera på viktiga frågeställningar och utmaningar på ett energifyllt och kraftfullt sätt.

Önskar du att samarbeten runt omkring dig, i din ledningsgrupp och bland dina medarbetare, flyter på smidigare. Att ni som verksamhet lyckas ännu bättre. Gaia Leaderships synsätt Det Offensiva Ledarskapet låter dig göra just det.

För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling och affärens/verksamhetens vision och utmaningar i centrum. När individen växer och utvecklas, växer och utvecklas organisationen.

Gaia Leaderships VD-program leder till personlig utveckling hos dig som VD, samtidigt som du skapar bättre resultat i din verksamhet. Du gör det på ett kraftfullt sätt tillsammans med andra VD:ar.

Genom åren har vi stöttat hundratals organisationer och ledningsgrupper med att införa Det Offensiva Ledarskapet.

Programmet baseras på:

 • Den kunskap vi erhållit ifrån mötet med tusentals chefer i näringslivet och i offentlig sektor
 • Vår egen ledningsfilosofi
 • Modern ledar- och motivationsforskning

Fakta

Nästa programstart:
Kontakta oss för nästa programtillfälle.

Ansökan och anmälan:
För att få lärprocesser på rätt nivå och bra dynamik i deltagargruppen ställs höga krav på dig som deltagare, därför använder vi ett ansökningsförfarande. Detta leder till att du möter individer i programmet som är lika motiverade som du själv.

Målgrupp:
VD som är nyfiken på att utveckla sitt ledarskap och som vill skapa resultat på en ny nivå. Du vill utvecklas med andra VD:ar.

Omfattning:
Totalt 10 tillfällen under 1 år, i energigivande och inspirerande miljöer där du också får utrymme för eftertanke och återhämtning.  Start kl 14.00 med gemensam fika och uppstart.  Vid 19:00 äter vi middag och fortsätter samtalen i mer informell och avslappande miljö med utbyte av erfarenheter, kunskaper och reflektioner. Som en del i programmet står erbjuds du som deltagare själv vara värd för ett av tillfällena. Då besöker vi om möjligt din arbetsplats, med presentation och rundvandring.

Dessutom ingår 2 individuella coachingar samt en personlighetsprofil.

Som del av programmet ingår två individuella coachingtillfällen med en av Gaia Leaderships coacher. En coach som supportar dig utifrån din specifika frågeställning.

Pris:
79.000 ex moms. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Mål

Syftet med programmet är att du som VD skall lyckas ännu bättre med resultaten i din verksamhet genom utveckling av dig själv som ledare.

Du som VD har det yttersta ansvaret för att skapa resultat, och ledarskapet är ditt kraftfullaste medel för att nå dit. För att lyckas med det så behöver du ständigt utveckla och förstärka dig själv och din verksamhet.

Genom programmet får du:

  • Kunskap och insikter om Det Offensiva Ledarskapet – varje människa är en ledare
  • Tillgång till ett vinnande förhållningssätt hos dig själv och andra
  • Ökad självkännedom och förstärkning av ditt personliga ledarskap
  • Fördjupad förmåga att leda direkt, indirekt och strategiskt
  • Kunskap om individers drivkrafter och vad som motiverar
  • Kunskap och förmåga att utveckla och driva samverkande team
  • Kunskap och förmåga att driva och genomföra förändring
  • Kunskap och förmåga att tillämpa ett coachande ledarskap
  • Din personliga affärsplan kopplat till din verksamhets utmaningar och mål
  • Aktivt nätverksbyggande mellan deltagarna för gemensamt lärande såväl under programmet som efter.

Kontakt

Vi ser fram emot att höra från dig.

mattias.seger@gaialeadership.se eller ursula.tengelin@gaialeadership.se
eller ring 08-459 77 80

academy@gaialeadership.se
eller ring 08-459 77 80

Pdf

Anmälningsformulär

För att säkerställa att programmet du valt matchar dina behov gör vi alltid en individuell bedömning av din bakgrund utifrån Gaia Leaderships antagningskrav samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål, via telefon eller i ett personligt möte. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked.

Övriga frågor eller information

Visa allmänna villkor för utbildningar vid Gaia Leadership

Betalningsvillkor

Avgiften ska vara betald till programstart. Ni garanteras den plats antagningsbeskedet avser under förutsättning att avgiften är reglerad senast vid detta tillfälle. Anmälningsavgiften är förverkad och skall inbetalas till Gaia Leadership utan dröjsmål.

Avanmälan

Vid avbokning 30 dagar innan start ingen debitering. 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av deltagaravgiften. Vid avbokning därefter debiteras 100%. Ni har givetvis möjlighet att ersätta er plats med en annan kollega.

Övrigt

Gaia Leadership förbehåller sig rätten att inte starta ett utbildningsalternativ om antalet anmälningar är för få. I dessa fall återbetalas alla erlagda avgifter utan avdrag. Gaia Leadership förbehåller sig rätten att vid behov kunna göra schematekniska förändringar. Deltagare som inte har godkänd närvaro vid tiden för certifiering måste komplettera detta nästföljande utbildningsomgång för att erhålla certifikat.
Deltagaren godkänner härmed att personuppgifter såsom namn, utbildningsomgång och e-postadress får användas under och efter avslutade program inom Gaia Leadership skyddade nätverk för kommunikation och uppföljning.

Ansvarsbegränsning

Gaia Leadership är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Gaia Leaderships kontroll. Gaia Leadership är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Gaia Leadership är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Gaia Leadership har varit normalt aktsam.

Godkänn villkor*

Ja, accepterar att anmälan är bindande och godkänner Gaia Leadership allmänna villkor för anmälan