Academy

Gaia Leadership Academy är våra öppna program inom ledarskap och kommunikation. Syftet med Gaia Leadership Academy är att öka verkningsgraden på ditt personliga ledarskap. Inom Gaia Leadership Academy integrerar vi koncept, verktyg och träning av färdigheter samt reflektion för att du ska nå resultat. Välkommen att ta del av aktuellt utbud nedan. Kontakta oss gärna på: info@gaialeadership.com

Det coachande ledarskapet

Datum: 2-3 maj + 5 juni 2018. Coachande ledarskap är en avgörande nyckelkompetens redan idag och än mer i morgon för chefer och ledare. Du kommer själv att växa som ledare och använda din egen kraft och energi mer effektivt.

Läs mer och ansök

Att äga sin arena – för kvinnor som leder

Inspireras av framgångsrika kvinnor i rollen som talare och ledare, hör vad de brottats med och hur de lyckats på scen. Deras erfarenheter har mycket gemensamt med forskning kring neuroscience, genus och retorik. Ge dig själv chansen att lyckas på scen!

Läs mer och ansök

Det offensiva ledarskapet

För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling & affärens/ verksamhetens vision och utmaningar i centrum.

Läs mer och ansök

Managementprogram för högre chefer i Norrland

Med den förändringstakt som vi idag upplever behövs ett nytt ledarskap. Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap, så att du i än högre grad skapar nya förutsättningar för dig och verksamhetens framgång.

Läs mer och ansök