Academy

Gaia Leadership Academy är våra öppna program inom ledarskap och kommunikation. Syftet med Gaia Leadership Academy är att öka verkningsgraden på ditt personliga ledarskap. Inom Gaia Leadership Academy integrerar vi koncept, verktyg och träning av färdigheter samt reflektion för att du ska nå resultat. Välkommen att ta del av aktuellt utbud nedan. Kontakta oss gärna på: info@gaialeadership.com

Gaia Change Maker – Beta version

Två dagars program 23-24 aug, 2017. Det här programmet är för de ledare som vet att en bättre värld är möjlig, och som vill fylla på energin samt utforska sitt nästa utvecklingssteg för att bidra till positiv och konstruktiv förändring.

Läs mer och ansök

Att äga sin arena – för kvinnor som leder

Programstart 28 sep. Inspireras av framgångsrika kvinnor i rollen som talare och ledare, hör vad de brottats med och hur de lyckats på scen. Deras erfarenheter har mycket gemensamt med forskning kring neuroscience, genus och retorik. Ge dig själv chansen att lyckas på scen!

Läs mer och ansök
Självledarskap

Offensivt medarbetarskap

Programstart 14 sep, 2017. Öka självkännedom om egna beteenden, värdegrund och egen ledarstil. Och se effekten av det! Få underlag och motivation för vidare individuell utveckling samt öka effekten av teamarbete på hemmaplan.

Läs mer och ansök

Managementprogram för högre chefer i Norrland

Programstart 16 okt, 2017. Med den förändringstakt som vi idag upplever behövs ett nytt ledarskap. Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap, så att du i än högre grad skapar nya förutsättningar för dig och verksamhetens framgång.

Läs mer och ansök

Det offensiva ledarskapet

Programstart 15 nov 2017. För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling & affärens/ verksamhetens vision och utmaningar i centrum.

Läs mer och ansök