Academy

Gaia Leadership Academy är våra öppna utbildningar inom ledarskap och kommunikation.
Syftet med Gaia Leadership Academy är att öka verkningsgraden på ditt personliga ledarskap och i din kommunikation. Fokus är deltagarens vardag och organisationens affärs-/verksamhetsunika utmaningar och hur deltagaren med ett nytt ledarskap och kommunikation kan möta dessa.

Inom Gaia Leadership Academy integrerar vi koncept, verktyg och träning av färdigheter samt reflektion för att du ska nå resultat.

Gaia Change Maker – Beta version

Två dagars program 23-24 aug, 2017. Det här programmet är för de ledare som vet att en bättre värld är möjlig, och som vill fylla på energin samt utforska sitt nästa utvecklingssteg för att bidra till positiv och konstruktiv förändring.

Läs mer och ansök

Att äga sin arena – för kvinnor som leder

Programstart 13 sep. Inspireras av framgångsrika kvinnor i rollen som talare och ledare, hör vad de brottats med och hur de lyckats på scen. Deras erfarenheter har mycket gemensamt med forskning kring neuroscience, genus och retorik. Ge dig själv chansen att lyckas på scen!

Läs mer och ansök
Självledarskap

Offensivt medarbetarskap

Programstart 14 sep, 2017. Öka självkännedom om egna beteenden, värdegrund och egen ledarstil. Och se effekten av det! Få underlag och motivation för vidare individuell utveckling samt öka effekten av teamarbete på hemmaplan.

Läs mer och ansök

Managementprogram för högre chefer i Norrland

Programstart 16 okt, 2017. Med den förändringstakt som vi idag upplever behövs ett nytt ledarskap. Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap, så att du i än högre grad skapar nya förutsättningar för dig och verksamhetens framgång.

Läs mer och ansök

Det offensiva ledarskapet

Programstart 15 nov 2017. För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling & affärens/ verksamhetens vision och utmaningar i centrum.

Läs mer och ansök

VD-programmet

För att du som VD ska lyckas förenar vi i programmet kunskap baserat på den senaste forskningen inom t.ex. Neuroledarskap och Agilt ledarskap. Vi gör den tillgänglig, tillämpbar och användbar genom våra upplevelsebaserade övningar och konkreta verktyg.

Läs mer och ansök

UGL

Hur kan gruppens dynamik skapa enastående resultat? UGL – utveckling av grupp och ledare, är en kurs som ger svar på denna grundläggande fråga om effektivitet i grupper och ledarskap. Programstart varje vecka.

Läs mer och ansök

Det coachande ledarskapet

Coachande ledarskap är en avgörande nyckelkompetens redan idag och än mer i morgon för chefer och ledare. Du kommer själv att växa som ledare och använda din egen kraft och energi mer effektivt.

Läs mer och ansök

Kommunikationsprogrammet

Kommunikation handlar om att påverka & låta sig påverkas. Effektiv kommunikation är avgörande i business och i ledarskap. Det leder till bättre relationer, smidigare processer och bättre resultat och behöver hela tiden stärkas och utvecklas, eftersom ledare ständigt ställs inför nya och utmanande situationer.

Läs mer och ansök

Ledarprogram för högre chefer i statlig förvaltning

Ett ledarskapsprogram där du möter andra spännande och engagerade ledare i svensk statsförvaltning som delar din dröm om att utveckla ledarskapet till en förebild såväl nationellt som internationellt.

Läs mer och ansök