Nästa programstart: 2-3 maj + 5 juni 2018

Coachande ledarskap är en avgörande nyckelkompetens redan idag och än mer i morgon för chefer och ledare. Du utvecklar genom detta program din förmåga att coacha dina medarbetare att utveckla sitt eget ledarskap, ta ökat ansvar och skapa resultat på en ny nivå. Du kommer själv att växa som ledare och använda din egen kraft och energi mer effektivt. Du kommer att få kunskap och träning i en specifik metodik och ett nytt ledarskap som direkt skapar resultat och en stark och uthållig tillväxt både för verksamheten, dig själv och för dina medarbetare.


Genom programmet får du:

  • Ökat värde och resultat för din organisation
  • Kunskap och konkreta verktyg för att använda det coachande ledarskapet
  • En ökad medvetenhet om dig själv som coachande ledare
  • Träna din förmåga att utmana dig själv och andra för att skapa kreativa processer, ökad tillfredsställelse och resultat på en högre nivå
  • Personlig coachning vid två tillfällen av en erfaren mentorcoach för att se och aktivt förhålla dig till dina egna möjligheter och vad du uthålligt vill uppnå för dig själv och dina medarbetare

”Upplägget och konceptet är väldigt, väldigt bra! Programledarna var bra i alla faser och likaså gruppen som sådan gjorde sitt till att det blev en väldigt bra upplevelse. Det jag kommer ta fasta på själv är dels hur viktigt det är att vara närvarande, men också hur den inneboende drivkraften hos var och en ser ut och hur det påverkar gruppen. Och även hur man får dem att göra sitt bästa, motiverar andra. ”

— Chef från läkemedelsbolag

Målgrupp


Programmet vänder sig till dig som är chef och även till andra ledare t.ex projektledare och arbetsledare som är särskilt intresserade av att utveckla sina färdigheter i coachande ledarskap.

Omfattning


Programmet genomförs under 2 + 1 dagar där du ingår i en mindre grupp under ledningen av två erfarna mentorcoacher. Mellan passen kommer du ytterligare få träna på din coachande förmåga. Vårt arbetssätt är processinriktat och upplevelsebaserat och utgår från din vardag och dina frågor.

Pris


19.800 kr ex moms och konferenskostnader.
Det finns möjlighet att utöver dessa dagar köpa till individuell coaching från processledarna. (3 coachingtillfällen för 13.500 kronor).
Sex personer eller fler kontakta oss för en offert och eventuellt företagsinternt upplägg!

Nästa programstart:

2-3 maj + 5 juni 2018

Ansök nu

Har du några frågor?
Tveka inte på att kontakta någon av oss!

Johan Hederstedt 070-280 80 00 johan.hederstedt@gaialeadership.com
Sandra Rosén Larsson 073-360 13 05 sandra.rosenlarsson@gaialeadership.com
Maila academy@gaialeadership.se eller ring 08-459 77 80